Zarządzający ASI posiadający zezwolenie KNF na zarządzanie alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi - Komisja Nadzoru Finansowego