Instytucje umieszczone w Ewidencji PPK

data aktualizacji

Na podstawie informacji uzyskanych z PFR organ nadzoru zamieszcza listę instytucji finansowych umieszczonych w Ewidencji PPK i tym samym uprawnionych do oferowania pracowniczych planów kapitałowych (PPK).

Wszystkie informacje oraz szczegółowe oferty poszczególnych instytucji finansowych dostępne w Portalu PPK:

https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html

Wykaz instytucji finansowych i funduszy zdefiniowanej daty wraz z identyfikatorami krajowymi

Powyższy wykaz zawiera również kody krajowe nadawane przez organ nadzoru, które powinny być stosowane w raportowaniu do organu nadzoru.


Podstawa prawna:Zgodnie z art. 58 ust 3 pkt 4) ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych, na stronie internetowej organu nadzoru zamieszczany jest wykaz towarzystw funduszy inwestycyjnych, towarzystw emerytalnych i zakładów ubezpieczeń umieszczonych w Ewidencji PPK (na podstawie informacji udostępnionej przez PFR).