Systemy gwarantowania depozytów (DGS)

data aktualizacji

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów

Wytyczne EUNB w sprawie metod wyliczania składek na rzecz systemu gwarancji depozytów

Wytyczne EUNB dotyczące zobowiązań do zapłaty określonych w dyrektywie 2014/49/UE w sprawie systemów gwarancji depozytów

Wytyczne EUNB w sprawie testów warunków skrajnych systemów gwarancji depozytów w ramach dyrektywy 2014/49/UE

Wytyczne EUNB w sprawie umów o współpracy między systemami gwarancji depozytów w ramach dyrektywy 2014/49/UE