TIFS - Komisja Nadzoru Finansowego

Współpraca międzynarodowa

TIFS - Inicjatywa Szkoleniowa dla Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:
TIFS_logo

Cele i struktura

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w 2009 roku powołał Inicjatywę Szkoleniową dla Nadzoru Finansowego (TIFS). TIFS jest centrum szkoleniowym dla nadzorców wszystkich sektorów rynku finansowego (sektora bankowego, rynku kapitałowego, ubezpieczeniowego i emerytalnego) z krajów Europejskich.

Celem TIFS jest stworzenie forum do dyskusji, które oferuje możliwość wymiany doświadczeń oraz pogłębienia wiedzy fachowej między nadzorcami poprzez programy dla wyspecjalizowanych grup pracowników organów nadzorów, w tym inspektorów, analityków odpowiedzialnych za makro i mikroanalizę, pracowników specjalizujących się w rozwiązywaniu problemów kryzysowych oraz ekspertów prawnych i księgowych. TIFS promuje współpracę, roboczą wymianę doświadczeń oraz efektywną komunikację między personelem nadzoru finansowego średniego szczebla z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, jak również z państw członkowskich UE. Inicjatywa TIFS identyfikuje potrzeby szkoleniowe i na ich podstawie przygotowuje treści programów szkoleniowych. Mimo że, wszystkie programy opierają się przede wszystkim na polskich wykładowcach i studiach przypadków, TIFS aktywnie włącza specjalistów z krajów uczestniczących w warsztatach szkoleniowych, a także zaprasza  zewnętrznych ekspertów z kraju i zagranicy.

TIFS działa na rzecz stabilności sektora finansowego poprzez skuteczne wdrażanie w ramach instytucji nadzorczych najlepszych praktyk i standardów wykorzystując doświadczenia zdobyte przez Polskę i inne państwa.

Misja

  • Organizowanie programów o aktualnej tematyce nadzorczej, odpowiadającej na istotne potrzeby i zainteresowania nadzorców sektorów finansowych z Europy.
  • Promowanie współpracy, wymiana doświadczeń oraz efektywna komunikacja między personelem nadzorów finansowych krajów europejskich.
  • Promowanie doświadczeń Polski oraz innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz państw EU oraz najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie nadzoru finansowego.

Działalność

Inicjatywa szkoleniowa TIFS oferuje wiedzę o praktycznych doświadczeniach i technikach nadzoru finansowego. Programy szkoleniowe projektowane są w sposób zachęcający do aktywnego udziału, akcentują praktyczne przykłady wdrożenia najlepszych praktyk nadzorczych i koncentrują się na wspólnych potrzebach i interesach krajów regionu oraz EU. Mają za zadanie inspirowanie wymiany poglądów, doświadczeń oraz najlepszych praktyk, ułożone są w sposób wychodzący poza teorię i ogólnie znane praktyki, tak aby zaoferować uczestnikom przykłady oparte na studiach przypadków efektywnego wdrażania regulacji, metod i technik nadzorczych.

Proponowane programy o interaktywnym charakterze, skierowane są do pracowników średniego szczebla wszystkich sektorów nadzoru rynku finansowego (sektora bankowego, rynku kapitałowego, ubezpieczeniowego i emerytalnego), posiadających doświadczenie zawodowe oraz faktycznie zainteresowanych i zaangażowanych w tematykę warsztatu szkoleniowego - także w wymiarze ich codziennych obowiązków zawodowych. Materiały szkoleniowe oraz programy przygotowywane i prowadzone są w języku angielskim.

Warsztaty szkoleniowe

TematData
ESG – ongoing issues13 – 15 grudnia 2023, Warszawa
Investments using new technologies as a challenge for supervisors (as exemplified by tokens, finfluencers and sandboxes)25–26 maja 2023, Warszawa
The European Green Deal in the scope of financial supervision14–16 grudnia 2022, Warszawa
Insurance Product Value1–2 czerwca 2023, Warszawa
Investments using new technologies as a challenge for supervisors (as exemplified by tokens, finfluencers and sandboxes)25–26 maja 2023, Warszawa
The European Green Deal in the scope of financial supervision14–16 grudnia 2022, Warszawa
Current challenges in the risk based supervision
21–23 listopada 2018, Warszawa
Supervisory approach to credit risk with focus on non-performing loans
14–16 listopada 2018, Warszawa
MiFID II/MiFIR
24–26 października 2018, Warszawa
Market Abuse Regulation in practice
25-27 października 2017
Capital adequacy, with special emphasis on meeting the requirements by insurers11-13 października 2017
On-site and off-site supervision of investment firms and investment funds
26-28 października 2016
Banking supervision from the host country perspective – focus on covered bonds and stress tests
8-10 czerwca 2016
ERM - do's and don'ts
18-20 maja 2016
Corporate Governance in the Banking Sector - key regulations and main challenges 14-16 października 2015
Host country supervisory perspective in the EU - practical approach10-12 czerwca 2015

Internal Models assessment: qualitative and quantitative approach

10-12 grudnia 2014
Tools for off-site supervision 11-13 czerwca 2014
Market abuse and investigation techniques leading to its effective combat 15-17 kwietnia 2014
Internal Models assessment: qualitative and quantitative approach19-21 listopada 2013
Changes in KNF-PFSA regulations for exposures secured by mortgages and retail credit exposures in the context of situation of the Polish banking sector and international guidelines 9-11 października 2013
Dealing with problem banks and resolution 14-16 listopada 2012
Risk Assessment Framework (BION) in Poland - risk-based and prospective approach for insurance supervision24-26 września 2012
Supervision of public offers and prospectus disclosure requirements - regulations, standards and practice11-13 kwietnia 2012
Risk based approach to pension supervision14-18 listopada 2011
Off-site bank analysis and risk assessment process, including the specifity of the cooperative banks8-10 czerwca 2011
Insurers' investments activity - new challenges for supervisory institutions20-22 października 2010
SREP-process and risk management. Investment market case14-16 kwietnia 2010
Financing the Real Estate Market - in the context of the financial crisis

27-29 października 2009

 

Kontakt

Inicjatywa Szkoleniowa dla Nadzoru Finansowego
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa

tifs@knf.gov.pl