Struktura organizacyjna Urzędu Komisji

data aktualizacji

Dyrektor Generalny - Kamil Mroczka

Sekretariat tel.: (22) 262-57-77

Pion Nadzoru Bankowego – (PNB)

p.o. Dyrektora Zarządzającego Pionem - Emil Radziszewski
Sekretariat tel.: (22) 262-40-53

Pion Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym – (PNK)

Dyrektor Zarządzający Pionem - Magdalena Łapsa-Parczewska
Sekretariat tel.: (22) 262-55-05

Pion Nadzoru Ubezpieczeniowego – (PNU)

p.o. Dyrektora Zarządzającego Pionem - Krystian Wiercioch
Sekretariat tel.: (22) 262-49-55

Pion Strategii i Współpracy Międzynarodowej – (PSW)

Pion Zarządzania i Organizacji – (PZO)

Dyrektor Zarządzający Pionem - Krzysztof Dąbrowski

Pion Innowacji i Technologii – (PIT)

Dyrektor Zarządzający Pionem - Sławomir Flis
Sekretariat tel.: (22) 262-55-90
e-mail: pit@knf.gov.pl

Pion Prawno-Regulacyjny – (PPR)

Gabinet Komisji – (GKO)

  • Dyrektor - Magdalena Gronowska-Sienkiel
  • Z-ca Dyrektora - Małgorzata Konopacka
  • Sekretariat tel.: (22) 262-58-88
  • e-mail: gko@knf.gov.pl

Departament Komunikacji Społecznej – (DKS)

  • Dyrektor - Jacek Barszczewski
  • Z-ca Dyrektora - Daria Bujno
  • Sekretariat tel.: (22) 262-56-66
  • e-mail: dks@knf.gov.pl

Departament Audytu Wewnętrznego - (DAW)

  • Dyrektor - Karol Kwiatkowski