Wypełnianie obowiązków informacyjnych do UKNF przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych przekazują do Komisji dane sprawozdawcze wynikające z obowiązujących regulacji. 

Szczegółowy zakres przekazywanych informacji określony jest m.in. w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego. 

Link do rozporządzenia - http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001285

W celu umożliwienia sprawnego i terminowego realizowania obowiązków informacyjnych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego publikuje informacje dotyczące przekazywania Urzędowi danych sprawozdawczych, jak również odpowiedzi na pytania zgłaszane przez podmioty objęte obowiązkiem raportowania.

Q&A dla towarzystw funduszy inwestycyjnych dotyczący sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych do UKNF