Informacja ws. wyłączenia ze stosowania Dyrektywy MIFID II

data aktualizacji

W związku z uchyleniem art. 70 ust. 1f oraz 1g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, od 29 lipca 2022 roku nie ma już obowiązku powiadamiania Komisji Nadzoru Finansowego o korzystaniu z wyłączenia, o którym mowa w art. 70 ust. 1 pkt 10 tej ustawy.