Formularz zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia oferty publicznej - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Na podstawie art. 57 pkt. 3 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom do art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych został dodany ust. 4, który nakłada na emitentów oraz oferujących obowiązek zawiadomienia Komisji o zamiarze przeprowadzenia oferty publicznej nie później niż na 7 dni roboczych przed dniem udostępnienia dokumentu, o którym mowa w art. 37a ust. 1 ustawy o ofercie. 

Analogiczny obowiązek w odniesieniu do memorandum informacyjnego przewidziany został w art. 37b ust. 3a ustawy o ofercie, dodanym na mocy art. 57 pkt. 4 lit. b) ustawy o finansowaniu społecznościowym.

Formularz zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia oferty publicznej