Blog nadzorczy UKNF - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Blog nadzorczy UKNF

Od
Do

Liczba znalezionych wyników: 8

/knf/pl/komponenty/img/blog_proporcjonalnosc_88039.png
Proporcjonalność w nadzorze – czyli co?

Izabela Sykulska, Ekspert w Departamencie Nadzoru Ubezpieczeniowego UKNF

Proporcjonalność niekoniecznie kojarzy się z nadzorem nad rynkiem finansowym. Spróbujemy jednak wyjaśnić to pojęcie właśnie w tym kontekście.

22 lutego 2024

/knf/pl/komponenty/img/blockchain_blog_87869.png
Technologia blockchain – dobrodziejstwo i wyzwania

Zbigniew Wiliński, Dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych FinTech w UKNF

W ostatnich latach nowoczesne technologie informatyczne stały się nieodłącznym elementem funkcjonowania gospodarki. Nieustannie powstają nowe rozwiązania, które mają usprawnić czynności i procesy biznesowe. Na szczególną uwagę zasługuje technologia blockchain. Zainteresowanie nią wynika przede wszystkim z popularyzacji różnego rodzaju aktywów cyfrowych, w tym walut wirtualnych, które zostały stworzone na bazie tej technologii, jednak obecnie jej zastosowanie jest dużo szersze.

30 stycznia 2024

/knf/pl/komponenty/img/blog_waluty_87490.png
Wyliczanie i ogłaszanie kursów walut – jak i gdzie

Emil Radziszewski, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Od 12 kwietnia 2000 roku kurs złotego względem obcych walut jest płynny i nieregulowany. Oznacza to, że kurs ten jest zależny od aktualnych ofert rynkowych kupna i sprzedaży polskiej waluty. Nie ma przy tym żadnych regulacji zakazujących ustalania tego kursu przez poszczególnych uczestników rynku w sposób dowolny, przy czym mało prawdopodobne są oferty istotnie odbiegające od rynkowego konsensusu. Ponieważ jest to rynek nieregulowany i bardzo płynny, mało prawdopodobna jest sytuacja, w której ktoś kupuje waluty po cenie istotnie wyższej niż najniższa oferowana na rynku albo oferuje sprzedaż po cenie zaniżonej w stosunku do tej, którą może uzyskać.

3 stycznia 2024

/knf/pl/komponenty/img/shutterstock_390313318_51083.jpg
MREL – dobrodziejstwo czy przekleństwo

Ewa Przedpełska, Ekspert w Departamencie Bankowości Komercyjnej UKNF

Doświadczenia kryzysu finansowego z lat 2008-2010 pokazały, że dla systemu finansowego korzystniej jest restrukturyzować (choćby przymusowo) duże banki, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, niż pozwalać na ich upadłość. W warunkach gospodarki rynkowej oraz dla zapobieżenia pokusie nadużycia (ang. „moral hazard”) nie powinno to jednak odbywać się – jak miało to miejsce w następstwie kryzysu – kosztem, pozostających w dyspozycji rządów państw, pieniędzy podatników. 

11 grudnia 2023