Blog nadzorczy UKNF

 • Funkcjonowanie banków a zmiany klimatyczne

  Materiał powstał w Departamencie Bankowości Komercyjnej UKNF

  W sierpniu 2023 roku w czasopiśmie naukowym „Science” opublikowany został artykuł, który przywołał wyniki badań, z których dowiadujemy się, że około 930 tys. lat temu prawie 99% populacji naszych przodków wyginęło wskutek zmian klimatycznych, które zaszły w Afryce. Polegały one na gwałtownym ochłodzeniu i suszach. Autorzy badania szacują, że przez około 120 tys. lat populacja naszych przodków liczyła jedynie około 1300 osobników. Pokazuje to dobitnie, że zmiany klimatyczne wpływają nie tylko na jakość życia ludzkiego, ale również na naszą egzystencję i przetrwanie człowieka jako gatunku biologicznego. 


 • Regulacje bankowe wobec cyfrowej transformacji rynków finansowych

  Emil Radziszewski, Dyrektor Zarządzający Pionem Nadzoru Bankowego

  Pierwsze silniki parowe zostały skonstruowane na przełomie XVII i XVIII w. jako napęd maszyn wypompowujących wodę z kopalń. W ciągu kolejnych 200 lat technologia silnika parowego pozwoliła napędzać energią wytworzoną z węgla i wody nie tylko pompy, ale też maszyny tkackie, pociągi, ogromne transatlantyckie okręty oraz elektrownie. Zapoczątkowana maszyną parową rewolucja przemysłowa transformowała gospodarkę opartą na pracy mięśni czyli metabolizmie produktów spożywczych do gospodarki opartej na dużo wydajniejszym spalaniu węglowodorów czy reakcji jądrowej. Transformacja ta umożliwiła nie tylko sprawne wydobywanie wody z kopalni, ale także loty kosmiczne.

  Czytaj więcej >>>


 • O crowdfundingu słów kilka

  Rafał Mikusiński, Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)

  Crowdfunding miał być dodatkowym zastrzykiem energii dla rynku kapitałowego poprzez pozyskanie kapitału dla mniejszych przedsięwzięć, w mniej sformalizowany sposób. Tak zwana ustawa crowdfundingowa obowiązuje już od roku. To w jaki sposób funkcjonuje i w jakim momencie znajduje się rynek, skłania nadzór do podzielenia się refleksjami w tym zakresie.

  Czytaj więcej >>>


 • O ryzyku stopy procentowej kredytów hipotecznych w Polsce: lekcje z przeszłości

  Kamil Liberadzki, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regulacji

  I. Ryzyko stopy procentowej: przewidywanie przyszłości i poleganie na zbiorowej mądrości Internetu

  Czy przypatrywaliście się kiedyś dymowi rozchodzącemu się w powietrzu w całkowicie bezwietrzną pogodę? Co ma wspólnego ruch cząstek takiego dymu z dynamiką stopy procentowej kredytów hipotecznych zmiennoodsetkowych? Otóż banki wyceniają kontrakty oparte na stopie procentowej stosując modele jej dynamiki prawie identyczne do tych wykorzystywanych przez fizyków do modelowania ruchu dymu rozchodzącego się w bezwietrznym otoczeniu. Każda pojedyncza cząsteczka dymu bombardowana miliardami cząstek powietrza podlega dyfuzji opisanej modelem błądzenia losowego. Według takiego samego schematu podąża rynkowa stopa procentowa „popychana” decyzjami, przeważnie podejmowanymi niezależnie od siebie przez setki tysięcy uczestników obrotu gospodarczego (pieniężnego).

  Czytaj więcej >>>