Publiczne konsultacje

data aktualizacji

Projekt Rekomendacji dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, które zastąpią obecnie obowiązujące Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych przyjęte 16 grudnia 2014 r. w ramach 246. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego uchwałą nr 414/2014.

Projekt został przekazany do konsultacji do poniżej wskazanych podmiotów i instytucji:

 1. Zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność w zakresie Działu II: Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, Grupa 10: Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika
 2. Oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń prowadzące działalność w ww. zakresie
 3. Polska Izba Ubezpieczeń
 4. Rzecznik Finansowy
 5. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
 6. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
 7. Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
 8. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 9. Stowarzyszenia i organizacje skupiające przedsiębiorców, którzy wyrazili zainteresowanie uczestnictwem w konsultacjach

W konsultacjach publicznych mogą wziąć udział także inne zainteresowane podmioty. Konsultacje publiczne trwają do 21 lutego 2022 r.

W ramach konsultacji publicznych zapraszamy do zapoznania się z projektem Rekomendacji oraz zgłaszania uwag drogą:

 • pisemną na adres: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, skr. poczt. 419
 • elektroniczną na adres poczty elektronicznej: DIU@knf.gov.pl
 • elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej UKNF: /2447pvjake/SkrytkaESP

_________________________

Projekt nowelizacji Rekomendacji A dotyczącej zarządzania przez banki ryzykiem związanym z działalnością na instrumentach pochodnych, która zastąpi obecnie obowiązującą Rekomendację A z 2010 r.

Projekt został przekazany do konsultacji do Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Związku Banków Polskich, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych oraz wybranych firm audytorskich.

Konsultacje publiczne trwają do 3 stycznia 2022 r.

W ramach konsultacji publicznych zapraszamy do zapoznania się z projektem oraz zgłaszania uwag na adres drr@knf.gov.pl