Wstęp - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Najczęściej występującymi procesami licencyjnymi w zakresie rynku ubezpieczeniowego są: proces wydania zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej/reasekuracyjnej dla krajowego zakładu ubezpieczeń/reasekuracji oraz proces zatwierdzenia zmian w statucie krajowego zakładu ubezpieczeń/reasekuracji. Powyższe procesy zostały uregulowane ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 999 z późn. zm.).

Przedmiotowe procesy są prowadzone w trybie kodeksu postępowania administracyjnego oraz w oparciu o inne obowiązujące przepisy prawa, w tym kodeksu spółek handlowych oraz o wspomniane powyżej postanowienia ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej i ich rozstrzygnięcia są zakończone wydaniem przez organ nadzoru decyzji administracyjnej.