Opłaty i koszty związane z wystąpieniem z wnioskiem o zatwierdzenie zmian statutu - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, opłaty wymaga wydanie decyzji administracyjnej na wniosek Strony, w wysokości 10 zł.