Rejestracja - przed złożeniem wniosku

data aktualizacji

Przed podjęciem decyzji o ubieganiu się o wpis jako biuro usług płatniczych do prowadzonego przez KNF rejestru warto zapoznać się z warunkami prowadzenia działalności w tej formie, tzn. wymogami, jakie należy spełnić, aby uzyskać wpis do rejestru, wymogami, jakim podlegają biura usług płatniczych prowadzące działalność, kosztami wpisu, kosztami nadzoru.