Rejestr zarządzających ASI

data aktualizacji

KNF prowadzi jawny rejestr zarządzających ASI zawierający wskazanie nazwy zarządzających ASI oraz zarządzanych przez nich alternatywnych spółek inwestycyjnych, adresów ich siedziby oraz historię zmian danych rejestrowych ww. podmiotów. W rejestrze tym odrębnie ujęci zostali zewnętrznie i wewnętrznie zarządzający ASI. Rejestr jest dostępny na stronie internetowej KNF i na bieżąco aktualizowany. 

UKNF zachęca również do korzystania z wyszukiwarki podmiotów, która pozwala na odnalezienie danego podmiotu po jego nazwie lub jej części.