Rejestr zarządzających ASI - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

KNF prowadzi jawny rejestr zarządzających ASI zawierający wskazanie nazwy zarządzających ASI oraz zarządzanych przez nich alternatywnych spółek inwestycyjnych, adresów ich siedziby oraz historię zmian danych rejestrowych ww. podmiotów. W rejestrze tym odrębnie ujęci zostali zewnętrznie i wewnętrznie zarządzający ASI. Rejestr jest dostępny na stronie internetowej KNF i na bieżąco aktualizowany. 

UKNF zachęca również do korzystania z wyszukiwarki podmiotów, która pozwala na odnalezienie danego podmiotu po jego nazwie lub jej części.