Najważniejsze akty prawne regulujące działalność podmiotu zarządzającego sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego

data aktualizacji