Najczęściej zadawane pytania - Komisja Nadzoru Finansowego

Czy brak któregoś z wymaganych załączników do wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej spowoduje automatyczne odrzucenie wniosku lub wydanie decyzji odmownej.

Czy dom maklerski może czasowo zaprzestać (zawiesić) prowadzenia działalności maklerskiej?

Czy osoba zatrudniona dedykowana do wykonywania czynności audytora wewnętrznego w domu maklerskim może jednocześnie wykonywać czynności związane z nadzorem zgodności działalności z prawem i kontroli wewnętrznej?