Wstęp - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Zasadnicze wymagania obowiązujące przy tworzeniu banku zostały określone w art. 30 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. zgodnie z tym przepisem utworzenie banku może nastąpić, jeżeli:

  1. zostało zapewnione wyposażenie banku w:
    1. fundusze własne, których wielkość powinna być dostosowana do rodzaju czynności bankowych przewidzianych do wykonywania i rozmiaru zamierzonej działalności,
    2. pomieszczenia posiadające odpowiednie urządzenia techniczne, należycie zabezpieczające przechowywane w banku wartości, z uwzględnieniem zakresu i rodzaju prowadzonej działalności bankowej;
  2. założyciele dają rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem,
  3. osoby przewidziane do objęcia w banku stanowisk członków rady nadzorczej oraz zarządu spełniają określone w ustawie wymogi kwalifikacyjne;
  4. przedstawiony przez założycieli plan działalności banku na okres co najmniej trzyletni wskazuje, że działalność ta będzie bezpieczna dla środków pieniężnych gromadzonych w banku.