Wyniki z egzaminu na maklera papierów wartościowych

data aktualizacji

Wnioski o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku egzaminu na maklera papierów wartościowych oraz egzaminu uzupełniającego dla maklerów papierów wartościowych, które odbyły się w dniu 20 czerwca 2021 r., należy składać w biurze podawczym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego do dnia 12 lipca 2021 r. włącznie. Jednocześnie należy złożyć wersję elektroniczną wniosku na adres: egzaminy@knf.gov.pl. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Wnioski należy kierować do Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej za pośrednictwem Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.