Informacje dotyczące egzaminów - Komisja Nadzoru Finansowego

Doradcy inwestycyjni

Informacje dotyczące egzaminów na doradcę inwestycyjnego

Data aktualizacji:

AKTUALNOŚĆ

Pierwszy etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego odbędzie się w dniu 17 marca 2024 r. 

INFORMACJE OGÓLNE

Komisja Egzaminacyjna przypomina, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzian umiejętności (Dz. U. z 2021 r., poz. 2091) kandydatowi, który (przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia) zaliczył drugi etap egzaminu na doradcę oraz nie skorzystał z prawa do trzykrotnego przystąpienia do trzeciego etapu tego egzaminu, przysługuje prawo do czterokrotnego przystąpienia do trzeciego etapu egzaminu na doradcę w czterech najbliższych terminach jego przeprowadzania, pod warunkiem wniesienia za każdym razem odpowiedniej opłaty egzaminacyjnej na co najmniej 5 dni przed dniem rozpoczęcia trzeciego etapu egzaminu na doradcę oraz przedłożenia dowodu wpłaty w dniu tego egzaminu.

Opłatę egzaminacyjną za dany etap egzaminu należy wpłacać na konto Komisji Nadzoru Finansowego: NBP O/O Warszawa o numerze 43 1010 0068 6800 0000 0000 0004 z dopiskiem “ Imię i  nazwisko przystępującego do egzaminu [Numer etapu – I/II/III] etap egzaminu na doradców inwestycyjnych w dniu [data egzaminu – dzień.miesiąc.rok]”. Zgłoszenia na egzamin, tj. wypełniony wniosek rejestrowy i jedna fotografia oraz dowód wpłaty za dany etap egzaminu można złożyć:

 • osobiście w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF): ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa

 • lub przesłać pocztą (listem poleconym) na adres korespondencyjny UKNF: ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, skr. poczt. 419

 • lub przekazać w formie elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą UKNF: /2447pvjake/SkrytkaESP

Wysokość opłat za egzaminy na doradcę inwestycyjnego oraz regulamin przeprowadzania egzaminu na doradcę inwestycyjnego określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzianu umiejętności (Dz. U. z 2016 r., poz. 707), zmienione rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzianu umiejętności (Dz.U. 2021 poz. 2091).

Informacje o miejscu oraz godzinie rozpoczęcia egzaminu, procedurze rejestracji, trybie przeprowadzania egzaminów, wysokości opłat egzaminacyjnych oraz tematach i przepisach prawnych dostępne są również w Punkcie Informacyjnym KNF.

Szczegółowe informacje:
tel:  (22) 262-44-17
fax: (22) 262-51-11
e-mail: egzaminy@knf.gov.pl


KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

 • Komunikat nr 300 (plik PDF) Komisji egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z 13 grudnia 2023 roku w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat nr 299 (plik PDF) Komisji egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z 13 grudnia 2023 roku w sprawie terminu pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat nr 298 (plik PDF) Komisji egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 9 października 2023 r. w sprawie możliwości zwrócenia się z wnioskiem o wgląd do treści pracy egzaminacyjnej lub sporządzenie jej kopii oraz z wnioskiem o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku uzyskanego w trzecim etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonym w dniu 24 września 2023 r.
 • Komunikat nr 297 (plik PDF) Komisji egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie możliwości zwrócenia się z wnioskiem o wgląd do treści pracy egzaminacyjnej lub sporządzenie jej kopii oraz z wnioskiem o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku uzyskanego w drugim etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonym w dniu 25 czerwca 2023 r.
 • Komunikat nr 295 (plik PDF) Komisji egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie możliwości zwrócenia się z wnioskiem o wgląd do treści pracy lub sporządzenie jej kopii oraz z wnioskiem o ponowne sprawdzenie prawidłowości egzaminacyjnej oceny wyniku uzyskanego w pierwszym etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonym w dniu 16 kwietnia 2023 r.
 • Komunikat nr 294 (plik PDF) Komisji egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie w sprawie terminu, zagadnień objętych zadaniami oraz zasad punktacji i zaliczania zadań trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat nr 293 (plik PDF) Komisji egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie w sprawie terminu, zakresu tematycznego treści zadań problemowych, zasad punktacji i zaliczania zadań drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat nr 291 (plik PDF) Komisji egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie wykazu literatury pomocniczej zalecanej przy przygotowywaniu do egzaminów dla doradców inwestycyjnych
 • Komunikat nr 290 (plik PDF) Komisji egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na pierwszym etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat nr 288 (plik PDF) Komisji egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat nr 287 (plik PDF) Komisji egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie terminu pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego oraz terminu sprawdzianu umiejętności
 • Komunikat nr 286 (plik PDF) Komisji egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie możliwości zwrócenia się z wnioskiem o wgląd do treści pracy egzaminacyjnej lub sporządzenie jej kopii oraz z wnioskiem o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku uzyskanego w trzecim etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonym w dniu 18 grudnia 2022 r.
 • Komunikat nr 285 (plik PDF) Komisji egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 12 października 2022 r. w sprawie możliwości zwrócenia się z wnioskiem o wgląd do treści pracy egzaminacyjnej lub sporządzenie jej kopii oraz z wnioskiem o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku uzyskanego w drugim etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 18 września 2022 r.
 • Komunikat nr 284 (plik PDF) Komisji egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie terminu oraz zasad punktacji i zaliczania zadań trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat nr 282 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie skorygowanych wyników pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 27 marca 2022 r., uchylenia komunikatu Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych nr 279 z dnia 5 kwietnia 2022 r. oraz umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 27 marca 2022 r.
 • Komunikat nr 281 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie nowego terminu drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat nr 279 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie skorygowanych wyników pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 27 marca 2022 r., uchylenia komunikatu Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych nr 277 z dnia 1 kwietnia 2022 r. oraz umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 27 marca 2022 r.
 • Komunikat nr 278 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie terminu, zakresu tematycznego treści zadań problemowych, zasad punktacji i zaliczania zadań drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat nr 277 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z
  pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 27 marca 2022 r.
 • Komunikat nr 276 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie wykazu literatury pomocniczej zalecanej przy przygotowywaniu do egzaminów dla doradców inwestycyjnych
 • Komunikat nr 275 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na pierwszym etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat nr 271 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat nr 270 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie terminu pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat nr 267 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 17 września 2021 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 5 września 2021 r.
 • Komunikat nr 266 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie terminu oraz zasad punktacji i zaliczania zadań trzeciego etapu egzaminu na doradców inwestycyjnych
 • Komunikat nr 263 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie terminu drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego, którego pierwszy etap odbył się w dniu 13 września 2020 r.
 • Komunikat nr 262 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 28 października 2020 r. w sprawie odwołania terminu drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego wyznaczonego na dzień 8 listopada 2020 r.
 • Komunikat nr 261 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 14 października 2020 r. w sprawie terminu, zakresu tematycznego treści zadań problemowych, zasad punktacji i zaliczania zadań drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat Nr 259 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 18 września 2019 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 13 września 2019 r.
 • Komunikat Nr 257 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 02 czerwca 2020 r. w sprawie kolejnej zmiany terminu pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat Nr 256 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmiany terminu pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat Nr 255 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na pierwszym etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat Nr 254 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 16 lutego 2020
 • Komunikat Nr 251 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie terminu oraz zasad punktacji i zaliczania zadań trzeciego etapu egzaminu na doradców inwestycyjnych
 • Komunikat Nr 250 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 8 grudnia 2019 r.
 • Komunikat Nr 249 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat Nr 248 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie terminu pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat Nr 247 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 7 listopada 2019 r. w  sprawie wykazu literatury pomocniczej zalecanej przy przygotowywaniu do egzaminów dla doradców inwestycyjnych  
 • Komunikat Nr 246 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 6 listopada 2019 r. w  sprawie terminu, treści zadań problemowych, zasad punktacji i zaliczania zadań drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego 
 • Komunikat Nr 245 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 21 października 2019 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 20 października 2019 r.
 • Komunikat Nr 243 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 25 września 2019 r. w sprawie uzupełnienia wykazu literatury pomocniczej przy przygotowywaniu do egzaminów dla doradców inwestycyjnych
 • Komunikat Nr 242 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na pierwszym etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat Nr 241 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 4 sierpnia 2019 r.
 • Komunikat Nr 240 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat Nr 239 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie terminu pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat Nr 238 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie terminu oraz zasad punktacji i zaliczania zadań trzeciego etapu egzaminu na doradców inwestycyjnych
 • Komunikat Nr 236 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 12 maja 2019 r.
 • Komunikat Nr 235 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie terminu, treści zadań problemowych, zasad punktacji i zaliczania zadań drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat Nr 232 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 24 lutego 2019 r.
 • Komunikat Nr 231 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na pierwszym etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat Nr 230 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie terminu oraz zasad punktacji i zaliczania zadań trzeciego etapu egzaminu na doradców inwestycyjnych
 • Komunikat Nr 229 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat Nr 228 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie terminu pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat Nr 227 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 9 grudnia 2018 r. 
 • Komunikat Nr 226 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie terminu, treści zadań problemowych, zasad punktacji i zaliczania zadań drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat Nr 224 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z 10 sierpnia 2018 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 5 sierpnia 2018 r. 
 • Komunikat nr 223 (plik PDF)  Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie terminu oraz zasad punktacji i zaliczania zadań trzeciego etapu egzaminu na doradców inwestycyjnych
 • Komunikat nr 222 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat nr 221 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie terminu pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat nr 219 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie terminu, treści zadań problemowych, zasad punktacji i zaliczania zadań drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat Nr 216 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 25 lutego 2018 r.
 • Komunikat nr 215 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na egzaminie na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat nr 214 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie w sprawie terminu oraz zasad punktacji i zaliczania zadań trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat Nr 213 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uzupełnienia wykazu literatury pomocniczej przy przygotowywaniu do egzaminów dla doradców inwestycyjnych 
 • Komunikat Nr 212 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego 
 • Komunikat Nr 211 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie terminu pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego 
 • Komunikat nr 210 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 10 grudnia 2017 r. 
 • Komunikat nr 209 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie terminu, treści zadań problemowych, zasad punktacji i zaliczania zadań drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat Nr 206 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego z dniu 13 sierpnia 2017 r.
 • Komunikat nr 205 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego 
 • Komunikat nr 204 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie terminu pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego 
 • Komunikat nr 203 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie terminu oraz zasad punktacji i zaliczania zadań trzeciego etapu egzaminu na doradców inwestycyjnych
 • Komunikat nr 198 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat Nr 126 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie literatury pomocniczej przy przygotowywaniu do egzaminów dla doradców inwestycyjnych
 • Załącznik do Komunikatu Nr 126 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 27 lipca 2012 r. – literatura pomocnicza przy przygotowywaniu do egzaminów dla doradców inwestycyjnych
 • Komunikat nr 9 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie struktury zadań obowiązujących na egzaminach dla doradców inwestycyjnych
 • Komunikat nr 8 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie określenia kalkulatorów, z których można korzystać na egzaminie na doradców inwestycyjnych


ZARZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO I INNE AKTY PRAWNE

 • Zarządzenie nr 82/2022 (plik PDF) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych
 • Zarządzenie nr 61/2022 (plik PDF) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych
 • Zarządzenie nr 26/2022 (plik PDF) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych
 • Zarządzenie nr 20/2022 (plik PDF) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych
 • Zarządzenie nr 12/2022 (plik PDF) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych
 • Zarządzenie nr 41/2021 (plik PDF) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych
 • Zarządzenie nr 35/2020 (plik PDF) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 2 września 2020 r. w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych
 • Zarządzenie nr 31/2020 (plik PDF) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych oraz zmiany osoby pełniącej funkcję Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych
 • Zarządzenie nr 96/2019 (plik PDF) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych
 • Zarządzenie nr 35/2019 (plik PDF) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych oraz zmiany osoby pełniącej funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych
 • Zarządzenie nr 27/2019 (plik PDF) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych i powołania Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych
 • Zarządzenie Nr 16/2019 (plik PDF) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych 
 • Zarządzenie Nr 13/2019 (plik PDF) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych i Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych oraz na listę doradców inwestycyjnych (Dz. U. 2016 poz. 721) 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2016 r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzianu umiejętności (Dz.U. 2016 poz. 707)