Testy z przeprowadzonych egzaminów

data aktualizacji

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Ubezpieczeniowych 26-10-2021 r.

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Reasekuracyjnych 26-10-2021 r.

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Ubezpieczeniowych 25-05-2021 r.

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Reasekuracyjnych 25-05-2021 r.

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Ubezpieczeniowych 13-10-2020 r.

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Reasekuracyjnych 13-10-2020 r.

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Ubezpieczeniowych 4-02-2020 r.

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Reasekuracyjnych 4-02-2020 r.

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Ubezpieczeniowych 15-10-2019 r.

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Reasekuracyjnych 15-10-2019 r.

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Ubezpieczeniowych 4-06-2019 r.

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Reasekuracyjnych 4-06-2019 r.

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Ubezpieczeniowych 26-02-2019 r.

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Reasekuracyjnych 26-02-2019 r.