Q&A dotyczące wymogów prawnych dla członków zarządu TFI, których powołanie wymaga uzyskania zgody KNF - Komisja Nadzoru Finansowego

Rynek kapitałowy

Q&A dotyczące wymogów prawnych dla członków zarządu TFI, których powołanie wymaga uzyskania zgody KNF

Data aktualizacji:

Przedstawiamy odpowiedzi na pytania dotyczące wymogów prawnych dla członków zarządu TFI, których powołanie wymaga uzyskania zgody KNF – tryb i warunki postępowania przy dokonywaniu przez TFI oceny i weryfikacji spełniania wymogów, w podziale na kategorie tematyczne.