Porównywarka opłat pobieranych przez dostawców usług płatniczych - Komisja Nadzoru Finansowego

Dla konsumenta

Porównywarka opłat pobieranych przez dostawców usług płatniczych

Data aktualizacji:

Porównywarka opłat pobieranych przez dostawców usług płatniczych prowadzących rachunki płatnicze dostępna jest pod adresem: https://porownywarka.knf.gov.pl/

Mając na względzie niekomercyjny i wynikający z realizacji ustawowego obowiązku charakter porównywarki, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że uwzględnia ona wyłącznie oferty dostawców spełniających warunek, o którym mowa w art. 14g ust.1 pkt 1) w zw. z ust. 2 ustawy o usługach płatniczych, tj. dostawców, którzy posiadają przynajmniej jedną placówkę na terytorium każdego województwa.

W porównywarce uwzględniono informacje na temat ofert wszystkich podmiotów, które przekazały stosowne dane. Informacje dotyczące ofert pozostałych podmiotów będą uzupełniane sukcesywnie, w miarę napływu kolejnych danych.

Wykaz podmiotów prowadzących strony internetowe porównujące oferty dostawców usług płatniczych

1. Professional Benchmark Consulting sp. z o.o. Porównywarka dostępna jest pod adresem: https://sprawdzbank.pl/