Ochrona klienta na rynku usług finansowych - Komisja Nadzoru Finansowego

Dla konsumenta

Ochrona klienta na rynku usług finansowych


W Polsce działa wiele instytucji uprawnionych do podejmowania działań w zakresie nieprawidłowości w działalności podmiotów rynku finansowego, zgłaszanych przez klientów tych podmiotów. Instytucje te nie mają jednak obowiązku zajmowania się każdą indywidualnie zgłoszoną sprawą, lecz po dokonaniu analizy sygnalizowanego problemu, podejmują decyzję o możliwości podjęcia działań stosownie do posiadanych przez siebie kompetencji.

Odpowiednie instytucje działają także w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Można do nich przesyłać zgłoszenia dotyczące podmiotów podlegających ich nadzorowi.