27 maja, 2016 roku Piątek
Twój język: Polski English
  • Godzina

Wniosek o wydanie zezwolenia na obniżenie funduszy własnych banku spółdzielczego (zgoda uprzednia)

Kategoria: banki spółdzielcze

Podstawa prawna:
art. 77 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013 r.), z uwzględnieniem art. 27 – 32 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) Nr 241/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. (Dz. Urz. UE L 74 z 14.03.2014 r.)

Formularz wniosku do pobrania:
pobierz pobierz plik

Informacje/dokumenty załączane do wniosku:
1) projekcja na okres co najmniej 3 lat zawierająca informacje o poziomie i strukturze funduszy własnych przed przeprowadzeniem działania i po jego przeprowadzeniu oraz informacje na temat wpływu działania na wymogi regulacyjne, kapitałowe i bufory kapitałowe;
2) wyniki testu warunków skrajnych przeprowadzonego w odniesieniu do głównych czynników ryzyka w celu oszacowania potencjalnych strat w ramach różnych scenariuszy (wyłączenie wnioskowanej kwoty/ całego funduszu udziałowego) wraz z oceną ryzyka, na jakie Bank jest lub może być narażony;
3) wpływ zastąpienia instrumentu kapitałowego przez instytucję na rentowność instytucji zgodnie z art. 78 ust. 1 lit. a) rozporządzenia CRR;
4) aktualny wypis z KRS banku;
5) potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej;
6) inne załączone dokumenty.


do góryDo góry wydrukujWydrukuj poleć stronęPoleć znajomemu

Polecamy

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe (SKOK) Wyszukiwarka podmiotów Pakiet CRD IV / CRR Usługi płatnicze

Newsletter

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności