17 stycznia, 2017 roku Wtorek
Twój język: Polski English
  • Godzina

Rekomendacje dla banków


Wyszukiwarka dla rekomendacji


Załącznik  Rekomendacja A - dotycząca zarządzania ryzykiem towarzyszącym zawieraniu przez banki transakcji na rynku instrumentów pochodnych

Załącznik  Rekomendacja B - dotycząca ograniczania ryzyka inwestycji finansowych banków

Załącznik  Rekomendacja C - dotycząca zarządzania ryzykiem koncentracji zaangażowań

Załącznik  Rekomendacja C - dotycząca zarządzania ryzykiem koncentracji /KNF oczekuje wdrożenia postanowień do 31.12.2016 r./

Załącznik  Rekomendacja D - dotycząca zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach

Załącznik  Recommendation D - On the Management of Information Technology and ICT Environment Security at Banks

Załącznik  Rekomendacja F - dotycząca podstawowych kryteriów stosowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego przy zatwierdzaniu regulaminów ustalania bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości wydawanych przez banki hipoteczne

Załącznik  Rekomendacja G - dotycząca zarządzania ryzykiem stopy procentowej w bankach

Załącznik  Rekomendacja H - dotycząca kontroli wewnętrznej w banku

Załącznik  Rekomendacja I - dotycząca zarządzania ryzykiem walutowym w bankach oraz zasad dokonywania przez banki operacji obciążonych ryzykiem walutowym

Załącznik  Rekomendacja J - dotycząca zasad gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o nieruchomościach

Załącznik  Rekomendacja K - dotycząca zasad prowadzenia przez banki hipoteczne rejestru zabezpieczenia listów zastawnych

Załącznik  Rekomendacja L - dotycząca roli biegłych rewidentów w procesie nadzoru nad bankami

Załącznik  Rekomendacja M - dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach

Załącznik  Rekomendacja P - dotycząca zarządzania ryzykiem płynności finansowej banków

Załącznik  Rekomendacja R - dotycząca zasad identyfikacji bilansowych ekspozycji kredytowych, które utraciły wartość, wyznaczania: odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości bilansowych ekspozycji kredytowych oraz rezerw na pozabilansowe ekspozycje kredytowe

Załącznik  Rekomendacja S - dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie

Załącznik  Rekomendacja T - dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych

Załącznik  Rekomendacja U - dotycząca dobrych praktyk w zakresie bancassurance

Załącznik  Rekomendacja W - dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach

Załącznik  Recommendation W - On model risk management in banksArchiwum


do góryDo góry wydrukujWydrukuj poleć stronęPoleć znajomemu

Polecamy

Publikacje CEDUR Wyszukiwarka podmiotów Pakiet CRD IV / CRR Usługi płatnicze

Newsletter

index
 knf_baner_300x80
Nie daj się nabrać banner promocyjny akcji 'Zanim podpiszesz'
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności