21 stycznia, 2017 roku Sobota
Twój język: Polski English
  • Godzina

Archiwum

PDF Icon-WLASCIWA Rekomendacje dla banków dotyczące systemu monitorowania płynności finansowej  
(1996 r.) 

PDF Icon-WLASCIWA Nadzorcze rekomendacje ostrożnościowe A,B,C 
(1997 r.)

PDF Icon-WLASCIWA  Rekomendacja A - dotycząca zarządzania ryzykiem towarzyszącym zawieraniu przez banki transakcji na rynku instrumentów pochodnych 
(2002 r.)

PDF Icon-WLASCIWA Rekomendacja D - dotycząca zarządzania ryzykami towarzyszącymi systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym przez banki 
(1997 r.)

PDF Icon-WLASCIWA
Rekomendacja D - dotycząca zarządzania ryzykami towarzyszącymi systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym przez banki 
(2002 r.)

PDF Icon-WLASCIWA
Rekomendacja F - dotycząca podstawowych kryteriów stosowanych przez Komisję Nadzoru Bankowego przy zatwierdzaniu regulaminów ustalania bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości wydawanych przez banki hipoteczne
(2003 r.)

PDF Icon-WLASCIWA Rekomendacja G - dotycząca zarządzania ryzykiem stopy procentowej w bankach 
(1999 r.)
 
PDF Icon-WLASCIWA Rekomendacja H - dotycząca kontroli wewnętrznej w banku 
(2002 r.)  
 
PDF Icon-WLASCIWA Rekomendacja I - dotycząca zarządzania ryzykiem walutowym w bankach oraz zasad dokonywania przez banki operacji obciążonych ryzykiem walutowym 
(1999 r.)

PDF Icon-WLASCIWA
Rekomendacja J - dotycząca tworzenia przez banki baz danych odnoszących się do rynku nieruchomości
(2000 r.)

PDF Icon-WLASCIWARekomendacja K - dotycząca zasad prowadzenia przez banki hipoteczne rejestru zabezpieczenia listów zastawnych oraz rachunku zabezpieczenia listów zastawnych i jego projekcji
(22-07-2014)

PDF Icon-WLASCIWARekomendacja K - dotycząca zasad prowadzenia przez banki hipoteczne rachunku zabezpieczenia listów zastawnych i jego projekcji
(2001 r.)

PDF Icon-WLASCIWA 
Rekomendacja M - dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach
(2004 r.)


PDF Icon-WLASCIWARekomendacja P - dotycząca systemu monitorowania płynności finansowej banków
(2002 r.)  

PDF Icon-WLASCIWA Rekomendacja R - dotycząca zasad identyfikacji bilansowych ekspozycji kredytowych, które utraciły wartość, wyznaczania: odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości bilansowych ekspozycji kredytowych oraz rezerw na pozabilansowe ekspozycje kredytowe 
(2006 r.)

PDF Icon-WLASCIWA  Rekomendacja S - dotycząca dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie 
(2006 r.)

PDF Icon-WLASCIWA Rekomendacja S (II) - dotycząca dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie 
(2008 r.)

PDF Icon-WLASCIWA Rekomendacja S - dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi finansującymi nieruchomości oraz zabezpieczonymi hipotecznie
(2011 r.)

PDF Icon-WLASCIWA Rekomendacja T - dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych 
(2010 r.)


do góryDo góry wydrukujWydrukuj poleć stronęPoleć znajomemu

Polecamy

Publikacje CEDUR Wyszukiwarka podmiotów Pakiet CRD IV / CRR Usługi płatnicze

Newsletter

index
 knf_baner_300x80
Nie daj się nabrać banner promocyjny akcji 'Zanim podpiszesz'
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności