18 stycznia, 2017 roku Środa
Twój język: Polski English
  • Godzina

Lista mediatorów Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego

 Bosek_Leszek

Leszek Bosek - zawieszony na wniosek własny w czynnościach arbitra i mediatora od dnia 16 października 2015 r.

Doktor habilitowany nauk prawnych. Radca prawny. Adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego od 2008 roku, posiada doświadczenie w prowadzeniu mediacji przed tym Sądem. 

 Gabrysiak_Iwo

Iwo Gabrysiak

Adwokat od 2005 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – studia ukończone z wyróżnieniem. Podyplomowe studia "Negocjacji Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów" na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – ukończone z wyróżnieniem. Specjalista w zakresie prowadzenia postępowań sądowych na podstawie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Brał udział w postępowaniach mediacyjnych w ramach prowadzonych postępowań gospodarczych.

 Głowacka_Anna

Anna Głowacka

Doświadczony mediator w sprawach gospodarczych i cywilnych (przeprowadzonych kilkaset mediacji). Kwalifikacje mediatora potwierdzone certyfikatami International Mediation Alliance, Ministerstwa Sprawiedliwości i Polskiego Centrum Mediacji. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Socjologii i Szkoły Głównej Handlowej. Wpisana na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie.   

 Grabowski_Krzysztof

Krzysztof Grabowski

Wykształcenie wyższe, mgr chemii, dr nauk prawnych. Makler papierów wartościowych. Od 2002 r. biegły sądowy z zakresu obrotu papierami wartościowymi przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Ukończył specjalistyczne szkolenie z mediacji cywilnych, gospodarczych i karnych – Polskie Centrum Mediacji. Arbiter i mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, nieprzerwanie od I kadencji, cztery skuteczne mediacje w latach 2011-2013.

Grudziecka_Magdalena 

Magdalena Grudziecka

Od 2002 roku prowadzi mediacje z każdego zakresu (ponad 1800 przeprowadzonych mediacji). Prowadziła mediacje pracownicze, związane z sytuacją mobbingu, mediacje sądowe, cywilne i gospodarcze. Trener superwizor mediacji w Polskim Centrum Mediacji.Absolwentka Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego, Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Diploma Di Gestalt Counselling - Instituto Gestalt Firenze i Centrum Counsellingu Gestalt w Krakowie.

Cezary_Jezierski


Cezary Leszek Jezierski

Do roku 1996 sędzia Sądu Gospodarczego. Od roku 1996 radca prawny.
Od roku 2009 Prezes Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Mediator Ośrodka Mediacji przy OIRP w Olsztynie i mediator certyfikowany Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP.

Karpińska-Królikowska_Iwona

Iwona Karpińska-Królikowska

Wykształcenie wyższe z zakresu finansów i rachunkowości (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego). Doktorantka na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2007 r. związana z Polskim Centrum Mediacji. Ukończyła szkolenia w zakresie mediacji karnych, cywilnych i gospodarczych. Wykładowca studiów podyplomowych z mediacji i negocjacji. 

Książek_Jerzy 

Jerzy Książek

Mediacją zajmuje się od 1995 roku, członek założyciel, a obecnie Prezes Polskiego Centrum Mediacji. Prowadzi mediacje z każdego zakresu (ponad 2000 przeprowadzonych mediacji), konferencje sprawiedliwości naprawczej, facylitacje. Prowadził mediacje pomiędzy różnego rodzaju podmiotami gospodarczymi, mediacje pracownicze, związane z sytuacją mobbingu dla kilkunastu firm oraz instytucji polskich i międzynarodowych, a także mediacje sądowe. Facylitował spotkania w sprawie konfliktów grupowych pomiędzy związkami zawodowymi, pracownikami niezrzeszonymi, kadrą menadżerską i jednostkami nadzorczymi.

Kudarewko_Wojciech 

Wojciech Kudarewko - zawieszony na wniosek własny w czynnościach mediatora

Absolwent Wydziału Prawa i AdministracjiUMK w Toruniu. Mediacjami zajmuje się od 2003 roku. Doświadczenie w zakresie mediacji zdobywał  w Polskim Centrum Mediacji w Warszawie, którego jest aktywnym członkiem i mediatorem. Prowadzi mediacje na zlecenie sądów (cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, pracy), prokuratur, policji osób fizycznych oraz innych podmiotów prawnych. W swojej dotychczasowej karierze mediatora przeprowadził 440 postępowań  mediacyjnych w których osiągnął 60% wskaźnik spraw zakończonych ugodą stron. 

Maciejewski_Mariusz 

Mariusz Maciejewski - zawieszony na wniosek własny w czynnościach mediatora do dnia 31 grudnia 2016 r.

Radca Prawny (OIRP w Warszawie). Doktor nauk prawnych (Instytut Nauk Prawnych PAN). Ukończył szkolenie z zakresu mediacji (organizator Polskie Centrum Mediacji). Doświadczony mediator Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego oraz mediator Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu mediacji.

Matraszek_Piotr

Piotr Matraszek

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył podyplomowe studia ubezpieczeniowe oraz specjalistyczne szkolenia z zakresu mediacji karnych, cywilnych i gospodarczych. Od 2008 r. pełni funkcję mediatora w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego. Jest członkiem Polskiego Centrum Mediacji. Wpisany na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie. 

 Morek_Rafał

Rafał Morek

Radca prawny. Doktor nauk prawnych – Uniwersytet Warszawski. Prowadził ponad 30 mediacji w sprawach cywilnych, w szczególności gospodarczych. Jest stałym mediatorem i członkiem zarządu Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadził szkolenia z mediacji m.in. dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz dla adwokatów i notariuszy. 

Piotr Nowak_2016

Piotr Nowak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 r. wpisany na listę stałych mediatorów Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie. Przeprowadził ponad 400 mediacji cywilnych i gospodarczych odnotowując 80% skuteczność w liczbie zawieranych ugód. Specjalizuje się w mediacjach z zakresu rynku ubezpieczeniowego (ubezpieczenia na życie z UFK, ubezpieczenia majątkowe) i bankowego (restrukturyzacja kredytów). 

Mariusz_Pstrus


Mariusz Pstruś

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył aplikację kontrolerską dla pracowników NIK, posiada uprawnienia audytora wewnętrznego. Zatrudniony był w instytucjach finansowych i organach administracji publicznej oraz sądzie administracyjnym.

 Szpak_Urszula

Urszula Szpak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 2013 r. ukończona aplikacja adwokacka. W 2004 r. ukończyła szkolenie z zakresu mediacji, potwierdzone Dyplomem Ośrodka Konsultacyjno - Mediacyjnego w Lublinie. W zakresie rynku finansowego specjalizuje się w tematyce ubezpieczeniowej (w szczególności w zagadnieniach dotyczących ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym), jak również w tematyce bankowej.

Szymanski_Łukasz

Łukasz Szymański - zawieszony na wniosek własny w czynnościach mediatora

Raca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Odbył ponad 70 godz. szkolenia w zakresie mediacji karnych, cywilnych i gospodarczych. Uczestniczył także w warsztatach i licznych konferencjach poświęconych mediacji. Od 2008 roku mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie, posiadający doświadczenie w prowadzaniu mediacji przed tym Sądem. Zawodowo specjalizuje się w prawie rynków finansowych.

Świtluk_Jakub 

Jakub Świtluk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Executive MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i podyplomowego studium trenerów. Mediator wpisany na listę Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Okręgowego Warszawa-Praga, członek Polskiego Centrum Mediacji. Ukończył szkolenia z zakresu mediacji karnych, cywilnych, gospodarczych, pracowniczych i rodzinnych, warsztaty doskonalące z mediacji gospodarczych i formułowania ugód. Specjalizacja - mediacje gospodarcze (80% ugód).

Targowska-Zalewska Joanna

Joanna Targowska-Zalewska

Adwokat. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Center for American Law Studies University of Floryda oraz Studiów Podyplomowych na kierunku Zarządzanie i Marketing w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie ubezpieczeń gospodarczych i prawie cywilnym. Mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego od 2008 roku, posiada doświadczenie w prowadzeniu mediacji przed tym Sądem oraz w ramach postępowań prowadzonych przed sądami powszechnymi. 

 Woś_Małgorzata

Małgorzata Woś

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowych studiów Doradztwa Podatkowego, tytuł executive MBA BCC przy Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Członek Zarządu Polskiego Centrum Mediacji – 6 lat w zawodzie mediatora. Szkolenia stażystów w Polskim Centrum Mediacji w sprawach karnych, rodzinnych, gospodarczych. Współpraca z Sądami w sprawie mediacji w Warszawie, Piasecznie, Ostrołęce. 

Zaremba-Janukowicz_Sylwia

Sylwia Zaremba-Janukowicz

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Center for American Law Studies University of Floryda oraz Studiów Doktoranckich w Katedrze Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od początku pracy zawodowej związana z sektorem finansowym. Specjalizuje się w mediacjach z zakresu prawa ubezpieczeniowego, bankowego, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, rynku kapitałowego.
 
 

do góryDo góry wydrukujWydrukuj poleć stronęPoleć znajomemu

Polecamy

Publikacje CEDUR Wyszukiwarka podmiotów Pakiet CRD IV / CRR Usługi płatnicze

Newsletter

index
 knf_baner_300x80
Nie daj się nabrać banner promocyjny akcji 'Zanim podpiszesz'
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności