18 stycznia, 2017 roku Środa
Twój język: Polski English
  • Godzina

Lista arbitrów Sądu Polubownego przy KNF

Chłopecki_Aleksander  

Aleksander Chłopecki - PREZES SĄDU

Profesor zw. dr hab. nauk prawnych. Radca prawny.

Kieruje Katedrą Prawa Cywilnego i Pracownią Prawa Rynku Kapitałowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalista z zakresu rynku bankowego/kapitałowego/ubezpieczeniowego.

Białek_Tadeusz 

Tadeusz Białek

Doktor nauk prawnych. Radca prawny.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa bankowego.

 Bosek_Leszek

Leszek Bosek - zawieszony na wniosek własny w czynnościach arbitra i mediatora od dnia 16 października 2015 r.

Doktor habilitowany nauk prawnych. Radca prawny.

Adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu rynku bankowego/kapitałowego/ubezpieczeniowego.

 Filipska_Iwona

Iwona Filipska

Radca prawny.

Ekspert w dziedzinie prawa ubezpieczeń gospodarczych i w prowadzeniu postępowań przed sądami. 

 Fuchs_Dariusz 

Dariusz Fuchs

Doktor nauk prawnych. Radca prawny.

Adiunkt Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, prawa wspólnotowego, prawa transportowego oraz prawa cywilnego, w tym: prawa prywatnego międzynarodowego

 Gajek_Iwona

Iwona Gajek

Radca prawny.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego i bankowego.

 

Andrzej Gładysz

Radca prawny.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu rynku ubezpieczeniowego.

Gładysz_Paweł 

Paweł Gładysz

Adwokat. Radca prawny.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu rynku kapitałowego.

 Golak_WojciechWojciech Golak

Radca prawny.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu rynku kapitałowego.

 Grabowski_Krzysztof

Krzysztof Grabowski

Wykształcenie wyższe, mgr chemii, dr nauk prawnych. Makler papierów wartościowych.

Specjalista z zakresu rynku kapitałowego/bankowego.

 Janecki_Jarosław 

Jarosław Janecki

Doktor nauk ekonomicznych.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu rynku bankowego.

 

Hanna Karwat-Ratajczak

Radca prawny.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu rynku ubezpieczeniowego.

 

Marcin Kawiński

Doktor nauk ekonomicznych.

Adiunkt w Szkole Głównej Handlowej (Katedra Ubezpieczenia Społecznego).

Specjalizuje się w sprawach z zakresu rynku ubezpieczeniowego.

 Kidyba_Andrzej

Andrzej Kidyba

Profesor zw. dr hab. nauk prawnych.

Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Specjalista w zakresie prawa handlowego i cywilnego. Ekspert w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych

 Korba_Zbigniew

Zbigniew Korba

Radca prawny.

Zaangażowany w wiele projektów doradczych i regulacyjnych związanych z sektorem instytucji finansowych. 

 Korzeniewski_Krzysztof Krzysztof Korzeniewski

Radca prawny.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa bankowego.

Kozdój_Przemysław 

Przemysław Kozdój

Radca prawny.

Specjalizuje się w sprawach kredytowych.

Kruczalak-Jankowska_Joanna 

Joanna Kruczalak-Jankowska

Doktor habilitowany nauk prawnych.

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego.

Specjalizuje się w prawie handlowym, prawie prywatnym, międzynarodowym.

 

Beata Kukawka

Radca prawny.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa bankowego.

 

Jan Magrel

Radca prawny.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu rynku kapitałowego.

  Grzegorz Marzec

Radca prawny.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa bankowego.

 

Joanna Mędrzecka

Adwokat.

Wykładowca w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa spółdzielczego i autorskiego.

 

Konrad Milewski

Wykształcenie wyższe techniczne.

Wykładowca na Politechnice Warszawskiej, Politechnice Krakowskiej, Politechnice Świętokrzyskiej.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu rynku ubezpieczeniowego.

 

 

 Nartowski_Andrzej

Andrzej Nartowski

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Arbiter i mediator Sądu Polubownego przy KNF od I kadencji, doświadczenie w organach spółek akcyjnych.

Nieborak_Tomasz  

Tomasz Nieborak

Doktor habilitowany nauk prawnych. Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Specjalista z zakresu problematyki prawa bankowego, prawa usług finansowych UE, finansów UE oraz nadzoru i teorii regulacji rynków finansowych.

 Nowaczyk_Piotr

Piotr Nowaczyk

Adwokat.

Ponad 150 arbitraży międzynarodowych jako przewodniczący, arbiter jedyny, współarbiter lub pełnomocnik.

Specjalista z zakresu rynku bankowego/kapitałowego/ubezpieczeniowego.

 Orlicki_Marcin 

Marcin Orlicki

Profesor UAM doktor habilitowany nauk prawnych. Radca prawny.

Wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa odszkodowawczego i ubezpieczeniowego. 

  Pacud_Radosław

Radosław Pacud

Doktor nauk ekonomicznych. Doktor habilitowany nauk prawnych. Radca prawny.

Adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Ekspert w dziedzinie ubezpieczeń społecznych i gospodarczych, a także prawa gospodarczego i prawa pracy. 

 Pazdan_Jadwiga

Jadwiga Pazdan

Adwokat. Doktor habilitowany nauk prawnych. Profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Specjalista z zakresu rynku bankowego/kapitałowego/ubezpieczeniowego. 

 Ptaszyński_Paweł

Paweł Ptaszyński

Absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu im. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu rynku ubezpieczeniowego.

Rutkowska-Tomaszewska 

Edyta Rutkowska-Tomaszewska

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa bankowego oraz prawa usług finansowych.

 

Krystyna Skolkowska

Radca prawny.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa bankowego.

Szumlicz_Tadeusz 

Tadeusz Szumlicz

Profesor zw. dr hab. nauk ekonomicznych. 

Kierownik Katedry Ubezpieczenia Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; Kierownik Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, Wykładowca w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu ubezpieczeń i programów emerytalnych.

 Tarasiuk-Flodrowska_Anna 

Anna Tarasiuk

Radca prawny.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ochrony konsumenta oraz bancassurance, w szczególności w kwestiach związanych z produktami ubezpieczeniowymi.

 Wierzbowski_Marek

Marek Wierzbowski

Profesor zw. dr hab. nauk prawnych. Radca prawny. Partner w kancelarii prawnej.

Specjalista z zakresu rynku bankowego/kapitałowego/ubezpieczeniowego.

Ireneusz Wilk

Adwokat.

Specjalizacja w zakresie uznawania i wykonywania wyroków Sądu arbitrażowego w Polsce. 

 Wolak_Jarosław

Jarosław Wolak

Radca prawny.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa bankowego.

 

Wiesław Zaborowski

Radca prawny.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu rynku ubezpieczeniowego.
 
 

do góryDo góry wydrukujWydrukuj poleć stronęPoleć znajomemu

Polecamy

Publikacje CEDUR Wyszukiwarka podmiotów Pakiet CRD IV / CRR Usługi płatnicze

Newsletter

index
 knf_baner_300x80
Nie daj się nabrać banner promocyjny akcji 'Zanim podpiszesz'
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności