19 stycznia, 2017 roku Czwartek
Twój język: Polski English
  • Godzina

Limit wpłat na IKE w 2014 r.

Informujemy, że wysokość limitu kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w 2014 r. wynosi 11 238 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, wpłaty dokonywane na IKE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. W przypadku gdy tak ustalona kwota będzie niższa od kwoty ogłoszonej w poprzednim roku kalendarzowym, wówczas obowiązuje kwota wpłat dokonywanych na IKE ogłoszona w poprzednim roku kalendarzowym. Po przekroczeniu wskazanej kwoty instytucja finansowa prowadząca IKE jest obowiązana do przekazania nadpłaconej kwoty w sposób, który jest określony w umowie o prowadzenie IKE.
Kwotę limitu ogłasza corocznie minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Limity wpłat na IKE obowiązujące w poprzednich latach:

2013 r. - 11 139 zł
2012 r. - 10 578 zł
2011 r. - 10 077 zł
2010 r. - 9 579 zł
2009 r. - 9 579 zł
2008 r. - 4 055 zł
2007 r. - 3 697 zł
2006 r. - 3 521 zł
2005 r. - 3 635 zł
2004 r. - 3 435 zł

do góryDo góry wydrukujWydrukuj poleć stronęPoleć znajomemu

Polecamy

Publikacje CEDUR Wyszukiwarka podmiotów Pakiet CRD IV / CRR Usługi płatnicze

Newsletter

index
 knf_baner_300x80
Nie daj się nabrać banner promocyjny akcji 'Zanim podpiszesz'
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności