21 stycznia, 2017 roku Sobota
Twój język: Polski English
  • Godzina

Wypłacalność podmiotów sektora ubezpieczeniowego (Wypłacalność II)

Zmiany zachodzące na światowym rynku ubezpieczeń, zmiany technik zarządzania ryzykiem, standardów rachunkowości, procesy globalizacyjne, rozwój instrumentów finansowych oraz zmiany jakie zachodzą w prawodawstwie UE spowodowały, iż funkcjonujące od lat w krajach członkowskich Unii Europejskiej przepisy w zakresie wypłacalności zakładów ubezpieczeń przestały odpowiadać nowym wyzwaniom, jakie stanęły przed organami nadzorów w zakresie ochrony interesów podmiotów i osób ubezpieczonych. Konieczne stało się zatem przeprowadzenie reformy dotychczas obowiązującego systemu mającej na celu stworzenie systemu wypłacalności uwzględniającego profil ryzyka, na jakie narażone są zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji w związku z prowadzoną przez nie działalnością. Reformę przeprowadzono w ramach projektu określanego jako „Wypłacalność II”. Wskutek kilkunastoletnich prac w UE uchwalono i opublikowano nową dyrektywę, rozporządzenie delegowane i szereg rozporządzeń wykonawczych do tej dyrektywy o ostatecznym terminie zastosowania od 1 stycznia 2016 r. W Polsce dokonano transpozycji dyrektywy za pomocą ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Natomiast rozporządzenia delegowane i wykonawcze mają skutek bezpośredni, bez konieczności transpozycji do prawa krajowego.

Kontakt

Zapytania ogólne dotyczące systemu Wypłacalność II:

ic_kontakt.jpg solvency2@knf.gov.plZapytania dotyczące wymogów sprawozdawczych w systemie Wypłacalność II:

ic_kontakt.jpg sprawozdawczosc_s2@knf.gov.plZapytania dotyczące wymogów ilościowych  w systemie Wypłacalność II (z wyłączeniem modeli wewnętrznych):

ic_kontakt.jpg qis@knf.gov.plZapytania dotyczące organizowanych przez UKNF procesów przedaplikacyjnych, w tym treści wytycznych UKNF z dn. 31 stycznia 2011 r. („Proces przedaplikacyjny dotyczący modeli wewnętrznych na potrzeby Wypłacalności II. Zawartość pakietu przedaplikacyjnego.”): 
 
ic_kontakt.jpg proces.przedaplikacyjny@knf.gov.pl

 


do góryDo góry wydrukujWydrukuj poleć stronęPoleć znajomemu

Polecamy

Publikacje CEDUR Wyszukiwarka podmiotów Pakiet CRD IV / CRR Usługi płatnicze

Newsletter

index
 knf_baner_300x80
Nie daj się nabrać banner promocyjny akcji 'Zanim podpiszesz'
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności