18 stycznia, 2017 roku Środa
Twój język: Polski English
  • Godzina

Nadzór nad agencjami ratingowymi (CRA)

Akty obowiązujące

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 462/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie agencji ratingowych - zmieniające rozporządzenie 1060/2009

PDF Icon-WLASCIWA wersja polska
PDF Icon-WLASCIWA wersja angielska

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 513/2011 z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie agencji ratingowych - zmieniające rozporządzenie 1060/2009

PDF Icon-WLASCIWA wersja polska
PDF Icon-WLASCIWA wersja angielska


Propozycje nowelizacji

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (15.11.2011)

PDF Icon-WLASCIWA wersja polska
PDF Icon-WLASCIWA wersja angielska

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) i dyrektywę 2011/61/UE w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w odniesieniu do nadmiernego polegania na ratingach kredytowych

PDF Icon-WLASCIWA wersja polska
PDF Icon-WLASCIWA wersja angielska


Analizy i sprawozdania

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie agencji ratingowych COM(2008) 704 wersja ostateczna – 2008/0217 (COD)

PDF Icon-WLASCIWA wersja polska
PDF Icon-WLASCIWA wersja angielska

Rola agencji ratingowych – raport ESME (European Securities Markets Expert Group)

PDF Icon-WLASCIWA wersja angielska

Opinia Europejskiego Banku Centralnego – z dnia 21 kwietnia 2009 r. – w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie agencji ratingowych (COM/2009/38) 
 
PDF Icon-WLASCIWA wersja polska
PDF Icon-WLASCIWA wersja angielska

Lista zarejestrowanych i certyfikowanych agencji ratingowych publikowana przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)


do góryDo góry wydrukujWydrukuj poleć stronęPoleć znajomemu

Polecamy

Publikacje CEDUR Wyszukiwarka podmiotów Pakiet CRD IV / CRR Usługi płatnicze

Newsletter

index
 knf_baner_300x80
Nie daj się nabrać banner promocyjny akcji 'Zanim podpiszesz'
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności