21 stycznia, 2017 roku Sobota
Twój język: Polski English
  • Godzina

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)

Akty obowiązujące

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE 

PDF Icon-WLASCIWA wersja polska
PDF Icon-WLASCIWA wersja angielska

Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu 

PDF Icon-WLASCIWA wersja polska
PDF Icon-WLASCIWA wersja angielska


Dyrektywa Komisji 2006/70/WE z dnia 1 sierpnia 2006 r. ustanawiająca środki wykonawcze do dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do definicji osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne , jak również w odniesieniu do technicznych kryteriów stosowania uproszczonych zasad należytej staranności wobec klienta oraz wyłączenia z uwagi na działalność finansową prowadzoną w sposób sporadyczny lub w bardzo ograniczonym zakresie 

PDF Icon-WLASCIWA wersja polska
PDF Icon-WLASCIWA wersja angielska

Rozporządzenie (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym

PDF Icon-WLASCIWA wersja polska 
PDF Icon-WLASCIWA wersja angielska


Rozporządzenie Rady z dnia 20 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

PDF Icon-WLASCIWA wersja polska
PDF Icon-WLASCIWA wersja angielska

Rozporządzenie Rady (WE) nr 501/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. wykonujące art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylające decyzję 2009/62/WE

PDF Icon-WLASCIWA wersja polska 
PDF Icon-WLASCIWA wersja angielska

Rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do Talibów w Afganistanie (Uwaga: Rozporządzenie często nowelizowane)

PDF Icon-WLASCIWA skonsolidowana wersja polska
PDF Icon-WLASCIWA pierwotna wersja polska
PDF Icon-WLASCIWA skonsolidowana wersja angielska
PDF Icon-WLASCIWA pierwotna wersja angielska

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu

PDF Icon-WLASCIWA wersja polska
PDF Icon-WLASCIWA wersja angielska

Dokumenty powiązane


Konwencja Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu, (tzw. Konwencja Warszawska)


PDF Icon-WLASCIWA wersja polska 
PDF Icon-WLASCIWA wersja angielska

40 Rekomendacji FATF (Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy)

FATF powstała w 1989 r. podczas szczytu Grupy G7. Jest niezależnym podmiotem międzyrządowym, którego zadaniem jest przygotowywanie i wspieranie działań służących zwalczaniu procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Obejmuje obecnie 34 państwa i 2 organizacje międzynarodowe (Komisję Europejską i Radę Współpracy Zatoki Perskiej).

PDF Icon-WLASCIWA wersja polska
PDF Icon-WLASCIWA wersja angielska

Zasady z Wolfsberg i dokumenty dodatkowe Grupy z Wolfsberg

PDF Icon-WLASCIWA wersja angielska
PDF Icon-WLASCIWA dokumenty dodatkowe

 


do góryDo góry wydrukujWydrukuj poleć stronęPoleć znajomemu

Polecamy

Publikacje CEDUR Wyszukiwarka podmiotów Pakiet CRD IV / CRR Usługi płatnicze

Newsletter

index
 knf_baner_300x80
Nie daj się nabrać banner promocyjny akcji 'Zanim podpiszesz'
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności