19 stycznia, 2017 roku Czwartek
Twój język: Polski English
  • Godzina

Zakłady ubezpieczeń z siedzibą w Polsce

I. Zakłady działające w formie spółki akcyjnej

II. Zakłady działające w formie TUW

III. Zakłady ubezpieczeń pośrednich (reasekuracji)

I. Zakłady działające w formie spółki akcyjnej

1. TUiR ALLIANZ Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa
tel.: (48) (22) 567-40-00
faks: (48) (22) 567-40-40
infolinia: 0 801 10 20 30
www.allianz.pl
data wydania zezwolenia: 14.11.1996 r.
zakres: grupy 1-18

2. AVIVA TU Ogólnych S.A.
 
ul. Domaniewska 44
02-672 Warszawa  
tel.: (48) (22) 557-49-12
faks: (48) (22) 557-49-22
infolinia: 0 801 888 444
www.aviva.pl
data wydania zezwolenia: 06.09.1991 r.
zakres: grupy 1-18

3. AXA TUiR S.A. 
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
Budynek WTT
tel.: (48) (22) 555-00-50
faks: (48) (22) 555-00-52
www.axa.pl
data wydania zezwolenia: 02.07.1994 r.
zakres: grupy 1-4, 6-10, 12-18

4. BENEFIA TU S.A. Vienna Insurance Group 
Al. Jerozolimskie 162 A
02-342 Warszawa
tel.: (48) (22) 544-14-00, 544-14-70 (71),
faks: (48) (22) 544-14-51, 544-14-74
http://www.benefia.pl/BenefiaMajatek/Index.html
data wydania zezwolenia: 24.12.1999 r.
zakres: grupy 1-3, 7-10, 13-18

5. BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.
ul. Ks. I. Skorupki 5
00-963 Warszawa 
tel.  (022) 444 70 01
Fax (022) 444 70 02
www.breubezpieczenia.pl
data wydania zezwolenia: 19.12.2006 r.
zakres: grupy 1-3, 7-10, 13-18 

6. BZ WBK - AVIVA TU Ogólnych  S.A.
Pl. Andersa 5
61-894 Poznań
www.bzwbkaviva.pl
data wydania zezwolenia: 06.06.2008
zakres: grupy  1, 2, 8, 9, 13, 16, 18

7. COMPENSA TU S.A. Vienna Insurance Group
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
tel.: (48) (22) 501-60-00
faks: (48) (22) 501-60-01
www.compensa.com.pl
data wydania zezwolenia: 12.02.1990 r.
zakres: grupy 1-4. 6-18

8. D.A.S. TU Ochrony Prawnej S.A.
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa 
tel.: (48) (22) 453 00 00
faks: (48) (22) 453 00 09
www.das.pl
data wydania zezwolenia: 18.09.2000 r.
zakres: grupa 17

9. STU ERGO HESTIA SA
ul. Hestii 1
81-731 Sopot 
tel.: (48) (58) 555-60-00
faks: (48) (58) 555-60-01
infolinia: 0 801 107 107
www.hestia.pl
data wydania zezwolenia: 29.12.1990 r.
zakres: grupy 1-18

10. TU EULER HERMES S.A.
ul. Domaniewska 50 B
02-672 Warszawa 
tel.: (48) (22) 385-46-55
faks: (48) (22) 385-48-80
www.eulerhermes.pl
data wydania zezwolenia: 10.02.2003 r.
zakres: grupy: 9, 13, 14, 15, 16

11. TU Europa S.A.
ul. Powstańców Śląskich 2-4
53-333 Wrocław
tel.: (48) (71) 33-41-700
faks: (48) (71) 33-41-707
http://www.tueuropa.pl/
data wydania zezwolenia: 07.11.1994 r.
zakres: grupy 1-4, 7-10, 13-18

12. GENERALI T.U. S.A. 
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa 
tel.: (48) (22) 543-05-00
faks: (48) (22) 543-08-97, 543-08-94
infolinia: 0 801 343 343
www.generali.pl
data wydania zezwolenia: 05.07.1999 r.
zakres: grupy 1-18

13. Gothaer TU S.A.
(poprzednia nazwa: PTU S.A.)
ul. Wołoska 22 A
02-675 Warszawa
tel.: (48) (22) 469 60 00-01
fax: (48) (22) 539 31 15
e-mail: telecentrum@ptu.pl
box@ptu.pl
www.gothaer.pl
data wydania zezwolenia: 31.01.1990 r.
zakres: grupy 1-3, 5-18

14. TU INTER POLSKA S.A.
Al. Jerozolimskie 172
02-486 Warszawa   
Kopernik Office Buildings 
tel.: (48) (22) 333-75-00
faks: (48) (22) 333-75-01
www.interpolska.pl
data wydania zezwolenia: 17.12.1991 r.
zakres: grupy 1-3, 7-10, 13-18

15. InterRisk S.A. Vienna Insurance Group

ul. Noakowskiego 22
00-668 Warszawa 
tel.: (48) (22) 537-68-00 do (03)
faks: (48) (22) 537-68-04(5)
http://www.interrisk.pl/
data wydania zezwolenia: 05.11.1993 r.
zakres: grupy 1-4, 6-18

16. KUKE S.A.
ul. Sienna 39
00-121 Warszawa 
tel.: (48) (22) 356 83 00
faks: (48) (22) 313 01 20
Infolinia: 801 80 58 53; 801 80 KUKE
www.kuke.com.pl
data wydania zezwolenia: 05.04.1991 r.
zakres: grupy 14-16

17. LINK4 TU S.A.
ul. Postępu 15
02-676 Warszawa
tel.: (48) (22) 444-44-44
faks: (48) (22) 444-44-01
www.link4.com.pl
data wydania zezwolenia: 28.11.2002 r.
zakres: grupy 1-3, 5-7, 8-10, 11, 12, 13, 14-16, 17, 18

18. Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne TU S.A.
ul. Śląska 21
81-319 Gdynia
tel.: (48) (58) 627 59 90
faks: (48) (58) 627 59 95  
data wydania zezwolenia: 28.06.2010 r.
zakres: grupa 2

19. MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Hestii 1
81-731 Sopot 
tel.: (48) (58) 555-63-04
faks: (48) (58) 555-63-02
infolinia: 0 801 107 108
www.mtu.pl
data wydania zezwolenia: 21.04.1995 r.
zakres: grupy 1-4, 6-10, 12-14, 16-18

20. TUiR PARTNER S.A. 

ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa  
tel.: (48) (22) 534-56-00
faks: (48) (22) 534-56-15
e-mail: partner@partner.com.pl 
data wydania zezwolenia: 26.04.1996 r.
zakres: grupy 1-3, 7-10, 13, 15, 16

21. PZU SA
Al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa 
tel.: (48) (22) 582-21-00, 582-28-60, 582-28-62
faks: (48) (22) 582-28-81, 582-28-61, 582-28-11
wwww.pzu.pl/pzusa
data wydania zezwolenia: 03.01.1947 r.
zakres: grupy 1-18

22. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
ul. Przyokopowa 31
01-208 Warszawa  
tel.: (48) (22) 50-56-100
faks: (48) (22) 50-56-101
infolinia: 0801 188 160
www.signal-iduna.pl
data wydania zezwolenia: 03.08.2001 r.
zakres: grupy 1-18

23. UNIQA TU S.A.
ul. Gdańska 132
90-520 Łódź
tel.: (48) (42) 63-44-700, 63-44-705, 63-44-706
faks: (48) (42) 63-77-687, 63-77-430
www.uniqa.pl
data wydania zezwolenia: 12.02.1990 r.
zakres: grupy 1-3, 5-11, 13-18

24. TUiR WARTA S.A.
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa
tel.: (48) (22) 581-01-00, 581-09-00
faks: (48) (22) 581-13-74(5)
infolinia: 0 801 308 308
www.warta.pl
data wydania zezwolenia: 1920 r.
zakres: grupy 1-18

II. Zakłady działające w formie TUW

1. Concordia Polska TUW
ul. Św. Michała 43
61-119 Poznań 
tel.: (48) (61) 858-48-00
faks: (48) (61) 858-48-01, 858-48-00
faks: (48) (61) 856-25-13, 858-48-01
www.grupaconcordia.pl.pl
data wydania zezwolenia: 20.12.1996 r.
zakres: grupy 1-3, 7-10, 13-17, 18

2. TUW-CUPRUM
ul. M. Skłodowskiej-Curie 82
59-301 Lubin
tel.: (0-76) 7 277 400 (401)
faks: (0-76) 7 277 400
www.tuw-cuprum.pl
data wydania zezwolenia: 07.05.1994 r.
zakres: grupy 1, 2, 7-9, 13

3.T.U.W. POCZTOWE
02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 50A
dom ALFA
tel.: (48) (22) 670-42-99
fax. (48) (22) 670-43-34
www.tuwpocztowe.pl 
data wydania zezwolenia: 23.12.2002 r.
zakres: grupa 1-16,18

4. TUW SKOK
81-743 Sopot
ul. Władysława IV 22 
tel.: (48) (58) 550-97-30, 550-97-35, 551-36-28
faks: (48) (58) 550-97-31
www.skok.pl
data wydania zezwolenia: 27.02.1995 r.
zakres: grupy 1,2,8,9,13,14,16

5. TUW TUW
02-793 Warszawa
ul. Raabego 13 
tel.: (48) (22) 649-73-87
faks: (48) (22) 649-73-89
www.tuw.pl
data wydania zezwolenia: 10.10.1991 r.
zakres: grupy 1-3, 7-10, 13, 16-18

6. TUW TUZ
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa  
tel.: (48) (22) 534-56-00
faks: (48) (22) 534-56-15
www.tuz.pl 
data wydania zezwolenia: 25.07.2003 r.
zakres: grupy 1-3, 7-10, 13-16

III. Zakład ubezpieczeń pośrednich (reasekuracji)

1. PTR S.A.

01-612 Warszawa
ul. Bytomska 4
tel.: (48) (22) 833-45-16, 832-02-63
faks: (48) (22) 833-02-18
www.ptr.com.pl
data wydania zezwolenia: 20.06.1996 r.
zakres: działalność ubezpieczeniowa pośrednia w zakresie wszystkich grup i rodzajów ubezpieczeń majątkowych i osobowych


do góryDo góry wydrukujWydrukuj poleć stronęPoleć znajomemu

Polecamy

Publikacje CEDUR Wyszukiwarka podmiotów Pakiet CRD IV / CRR Usługi płatnicze

Newsletter

index
 knf_baner_300x80
Nie daj się nabrać banner promocyjny akcji 'Zanim podpiszesz'
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności