18 stycznia, 2017 roku Środa
Twój język: Polski English
  • Godzina

Rozporządzenie MAR - Emitenci

Od dnia 3 lipca 2016 roku emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym oraz emitenci papierów wartościowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu będą zobowiązani do stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku („rozporządzenia MAR”). Rozporządzenie to zastąpi obecnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, stanowiące implementację dyrektywy 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku. Konsekwencją wejścia w życie rozporządzenia MAR jest zatem konieczność uchylenia z polskiego porządku prawnego przepisów regulujących przedmiotową materię. Uzupełnieniem rozporządzenia MAR są akty delegowane oraz wykonawcze przyjmowane przez Komisję Europejską.

W celu ułatwienia emitentom przygotowania się do nowej rzeczywistości prawnej, jaka będzie obowiązywała od dnia 3 lipca 2016 roku, Urząd Komisji zorganizował w ramach projektu CEDUR cykl bezpłatnych seminariów poświęconych nowym obowiązkom wynikającym z rozporządzenia MAR. W niniejszej zakładce zostały zamieszczone materiały szkoleniowe z tych seminariów, treść obowiązujących aktów prawnych oraz projekty aktów prawnych krajowych i unijnych.

W przypadku gdyby w terminie do dnia 3 lipca 2016 roku polski porządek prawny nie został dostosowany do rozporządzenia MAR, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego planuje również w zakładce tej zamieścić stanowisko dotyczące zasad postępowania w takiej sytuacji.

 

             Transmisja on-line

 

 

 

 


 


do góryDo góry wydrukujWydrukuj poleć stronęPoleć znajomemu

Polecamy

Publikacje CEDUR Wyszukiwarka podmiotów Pakiet CRD IV / CRR Usługi płatnicze

Newsletter

index
 knf_baner_300x80
Nie daj się nabrać banner promocyjny akcji 'Zanim podpiszesz'
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności